A R C H O O  s. r. o.

Ing. arch. Jiří Ondráček, ČKA 03 615

Mlýnská 382, 588 56 Telč

IČ 29202612      DIČ CZ29202612

 C 65365 vedená u Krajského soudu v Brně

č.ú.  2516095329/0800  schránka: g5smtfc

mail